A+ A-

தினம் ஒரு பொன்மொழி!லட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை
முடிவில்லா பயணம் போன்றது
குறிக்கோளுடன் இந்த நாளை
துவக்குவோம் வெற்றியடைவோம்
இனிய காலை வணக்கம்

லட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை முடிவில்லா பயணம் போன்றது குறிக்கோளுடன் இந்த நாளை துவக்குவோம் வெற்றியடைவோம் இனிய காலை வணக்கம்