A+ A-

தினம் ஒரு பொன்மொழி (முயற்சி)

  தினம் ஒரு பொன்மொழி ( முயற்சி )

தினம் ஒரு பொன்மொழி! (முயற்சி)


1.

முட்களையும் ரசிக்க கற்றுக்கொள்

வலிகளும் பழகிப்போகும்.

2.

பல முறை முயற்சித்தும்

உனக்கு தோல்வி என்றால்

உன் இலக்கு தவறு

சரியான இலக்கை தேர்ந்தெடு

1. முட்களையும் ரசிக்க கற்றுக்கொள் வலிகளும் பழகிப்போகும்.