A+ A-

தினம் ஒரு பொன்மொழி! (எது சிறந்தது.. )

 தினம் ஒரு பொன்மொழி! (எது சிறந்தது.. )

                                                         எது சிறந்தது - புகழ்வதை காட்டிலும் ஊக்கப்படுத்துதல் சிறந்தது!  வாழ்வதை காட்டிலும் வாழ வைப்பது சிறந்தது!


புகழ்வதை காட்டிலும் ஊக்கப்படுத்துதல் சிறந்தது!

வாழ்வதை காட்டிலும் வாழ வைப்பது சிறந்தது!

புகழ்வதை காட்டிலும் ஊக்கப்படுத்துதல் சிறந்தது! வாழ்வதை காட்டிலும் வாழ வைப்பது சிறந்தது!