A+ A-

தினம் ஒரு பொன்மொழி! (பெருமை)

 தினம் ஒரு பொன்மொழி! (பெருமை)

                                                         ஒரு மனிதன் விழாமலே வாழ்ந்தான் என்பது பெருமையல்லவிழுந்தபோதெல்லாம்  எழுந்தான் என்பதுதான் பெருமை!


ஒரு மனிதன் விழாமலே வாழ்ந்தான் என்பது பெருமையல்லவிழுந்தபோதெல்லாம்  எழுந்தான் என்பதுதான் பெருமை!

ஒரு மனிதன் விழாமலே வாழ்ந்தான் என்பது பெருமையல்லவிழுந்தபோதெல்லாம் எழுந்தான் என்பதுதான் பெருமை