A+ A-

விண்டோஸ் 8 சிஸ்டத்திற்கான WinZip-யை தரவிறக்கம் செய்வதற்கு


கோப்புகளை பாதுகாப்பாக சுருக்கி அனுப்புவதற்கு பெரும்பாலான நபர்களால் பயன்படுத்தப்படுவது WinZip.

மேலும் ஸிப் ஷேர் மற்றும் ஸிப் சென்ட்(ZipShare, ZipSend) போன்ற சேவைகளும் வழங்கப்படுகிறது.

iOS மற்றும் Android சிஸ்டங்களுக்கான WinZip வெளியான நிலையில், தற்போது விண்டோஸ் 8 சிஸ்டத்திற்குமான WinZip வெளியாகியுள்ளது.

விண்டோஸ் 8 சிஸ்டத்திற்கேற்ப, தொடுதிரை செயல்பாட்டிலும், 128 or 256 Bit AES Encryption தொழில்நுட்பத்திலும் இயங்குகிறது.

கோப்புகளை பாதுகாப்பாக சுருக்கி அனுப்புவதற்கு பெரும்பாலான நபர்களால் பயன்படுத்தப்படுவது WinZip. மேலும் ஸிப் ஷேர் மற்றும் ஸிப் சென்ட்(ZipShare, ZipSend) போன்ற சேவைகளும் வழங்கப்படுகிறது. iOS மற்றும் Android சிஸ்டங்களுக்கான WinZip வெளியான நிலையில், தற்போது விண்டோஸ் 8 சிஸ்டத்திற்குமான WinZip வெளியாகியுள்ளது. விண்டோஸ் 8 சிஸ்டத்திற்கேற்ப, தொடுதிரை செயல்பாட்டிலும், 128 or 256 Bit AES Encryption தொழில்நுட்பத்திலும் இயங்குகிறது.