A+ A-

Video Tutorial தயாரிக்கும் மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்வதற்கு

கணனி மென்பொருட்களின் உதவியுடன் Video Tutorial தயாரித்தல் போன்ற சில வேலைகளைச் செய்யும் போது அவற்றினை Screen Record செய்ய வேண்டி அவசியம் காணப்படும்.
கணனி மென்பொருட்களின் உதவியுடன் Video Tutorial தயாரித்தல் போன்ற சில வேலைகளைச் செய்யும் போது அவற்றினை Screen Record செய்ய வேண்டி அவசியம் காணப்படும்.


இச்செயன்முறைக்கு பல்வேறு மென்பொருட்கள் காணப்படுகின்ற போதிலும் ஒரு மென்பொருளில் இரண்டு செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் அம்சத்தினை ScreenMon மென்பொருள் கொண்டுள்ளது.
அதாவது இம்மென்பொருளின் மூலம் Screen Record செய்வதுடன் கணனியின் செயற்பாடுகளைக் கண்காணிக்கவும் முடிகின்றது.
இதன் ஊடாக சிறார்கள், வேலைத்தளங்களின் போதான கணனிப் பாவனையின் போது ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் இரகசியமாக பதிவு செய்து WMV கோப்பாக சேமித்து வைக்கின்றது.
கணனி மென்பொருட்களின் உதவியுடன் Video Tutorial தயாரித்தல் போன்ற சில வேலைகளைச் செய்யும் போது அவற்றினை Screen Record செய்ய வேண்டி அவசியம் காணப்படும்.


கணனி மென்பொருட்களின் உதவியுடன் Video Tutorial தயாரித்தல் போன்ற சில வேலைகளைச் செய்யும் போது அவற்றினை Screen Record செய்ய வேண்டி அவசியம் காணப்படும்.